ListXpress-Software-logo-liten.png

Hem ListXpress ListXpress Analys LiveFileXpress Diverse lösningar Kontakt

ListXpress Software kan POS-data

Att sammanställa försälj-ningsstatistik från butikernas kassasystem och sammanställa denna på ett enkelt sätt är vårt specialistområde.

 

Skräddarsytt

Nästan allt vi gör är mer eller mindre skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Online-presentation
FjärrSupport

Diverse lösningar

Detta är några exempel på olika Excellösningar vi gjort till våra kunder. Samma lösnning kan också finnas som olika kundanpassde varianter.

ListXpress PlanogramAnalys

Målet är att utvärdera kedjornas planogram över tiden.

Kedjornas planogram behöver byggas upp i eget planogramverktyg eller bara konveteras till Excel.

Man kan addera marknadsdata för att jämföra utfallen från planogrammen.

Alla analyser, inkl marknadsdata, kan bygga på ert egna kategoriträd.

Exempel på analyser

  • Kategoriers och leverantörers andelar och utveckling i planogrammen
  • Sortimentets innehåll och utveckling i planogrammen


ListXpress Inventering

EAN-kod.pngVerktyget hjälper dig att hålla reda på vad som är placerat i butikernas hyllor. Säljarna inventerar hyllorna med hjälp av en streckkodsscanner och sortimentet jämförs mot antingen valda planogramfiler eller sortimentslistningar. Avvikelser i sortimentet visas och kan åtgärdas direkt.

Genom att ladda upp alla säljares inventeringsfiler till en central databas får säljledare, KAM och category managers en bra bild hur sortimentet ser ut för olika kedjor eller geografiska regioner.

Stärk era positioner och ha koll på distributionen!

 

ListXpress Software | Regementsgatan 9 | 352 36 Växjö | Växjö | 070-864 62 42 | info@listxpress.se