Övriga applikationer

Vi har under åren tagit fram flera applikationer runt hantering av POS-data för analys eller Space Management

LiveFileXpress

LiveFileXpress gör vardagen lite enklare för Space Managers.
Programmet hjälper dig att förändra namngivningsstrukturen på bildfiler för space management, s.k. Live-images.

DBXpress

Med DBXpress blir arbetet med kategorisering i artikeldatabaser för varuplaceringsprogrammen eller ListXpress enkelt.

Produkten är ett verktyg för en administrativ roll som underhåller databaser eller är ansvarig för flera användare av exempelvis ListXpress och ListXpress Analys.

ListXpress Inventering

ListXpress Inventering används i butik för att optimera sortimentet mot kedjans listning av artiklar och planogram (rätt antal sek).
Med hjälp av ListXpress Inventering skall säljaren på ett enkelt sätt kunna scanna prisetiketter i respektive butik och kedja /format.

Efter scanningen får säljaren en enkel lista på avvikelser av egna sortiment.

ListXpress Space

ListXpress Space är ett stratogram-verktyg för att analysera butikens varuplacering och utrymme för er kategori. Den samkör butikens försäljningsdata med utrymmet i hyllan, kyldisken eller frysdisken.