ListXpress

Varje dag säljs dina varor i butik. All tillgänglig fakta finns i form av butiksdata.
Låt oss få presentera marknadens effektivaste verktyg för hantering av försäljningsstatistik från dagligvarubutikerna. Med ListXpress hanterar man snabbt och enkelt listor från butikernas kassasystem

ListXpress är ett effektivt verktyg för hantering av POS-data

Med ListXpress hanterar man snabbt och enkelt elektroniska datalistor från butikernas kassasystem. Olika typer av listor kan kombineras. ListXpress processar all fakta och strukturerar den så den blir användbar.

Ingen analys sker i ListXpress. Programmet hjälper dig att läsa in data och strukturera den för att sedan exportera den till en Exceltabell eller databas.

Enkelheten i ListXpress är svår att förklara - den måste ses

Vem ska använda ListXpress

ListXpress är till för dig som tar ut försäljningsdata ur butikernas kassasystem och använder materialet i ett varuplaceringsprogram eller bearbetar det vidare i ett kalkylark.
Ta bort det tidskrävande manuella inregistreringsarbetet eller osäkerheten att data hamnar i rätt fält och läs istället in rapporten i ListXpress och besluta sedan var informationen ska hamna.

Perfekt för säljare, butiksutvecklare, space managers och category managers.

Läsa in listor

Det spelar ingen roll om du får butikslistan via mail eller på ett USB-minne.

ListXpress förstår och kan hantera följande rapporter:

  • Store Office Artikelstatistik

  • Store Office Artikelanalys

  • Store Office Försäljningsrapport

  • AxBo Rankingrapport (XLS + CSV)

  • För alla andra Excelvarianter finns Egendefinierad lista


Perioder

ListXpress hjälper dig att räkna ut medelveckoförsäljningen per artikel, genom att du anger vilket tidsintervall listan omfattar.
Vissa rapporter håller reda på respektive artikels uppläggningsdatum (första försäljningsdag). Med hjälp av denna uppgift, räknar ListXpress ut den verkliga försäljningen per vecka.

Oberoende av om listan avser månads- eller veckoförsäljning kan ListXpress räkna ut perioden lika enkelt som om det står datum i periodomfattningen.

Databas med kategoriseringar

Vid analys av försäljningsdata räcker det inte alltid att veta vilken artikel som säljer bäst eller sämst. Genom att addera information som t.ex. varugrupper, leverantörer, varumärke och storlek från en databas ökar informationen mångfalt i värde.

Uppgifter kan uppdateras och nya artiklar kan läsas tillbaka till databasen så du slipper göra samma ändring eller tillägg flera gånger.

Databas är en tilläggsmodul till grundprogrammet.EAN-Alias

En produkt byter EAN-nummer. Under en övergångsperiod, som kan vara drygt ett år, finns samma produkt med två olika EAN-nummer och visas på två rader. Man vill styra över det äldre EAN-numret till det nya och summera försäljningsvärdena.

I ListXpress finns denna funktionen inbyggd.

Två program som fungerar bra tillsammans med ListXpress och gör arbetet ännu enklare

ListXpress läser in butikslistor och hanterar periodlängder, EAN-byten, uppläggningsdatum, kampanjandelar etc. Sedan exporteras den bearbetade informationen på ett strukturerat sätt till en Exceltabell eller Accessdatabas.
För att få full nytta av programmet rekommenderar vi ListXpress Analys och för att förenkla systemunderhållet DBXpress.

ListXpress Analys

ListXpress Analys sammanställer och strukturerar all fakta så den blir användbar. Applikationen skräddarsys för ert företag och era sortiment. Välj själv nivå på automatisering och öppna modeller.

ListXpress Analys är både butiksunik och företagsunik på samma gång - butikens siffror sammanställda på ert vis.

Läs mer om ListXpress Analys...

DBXpress

Med DBXpress blir kategoriseringsarbetet i artikeldatabaser för varuplaceringsprogrammen eller försäljnings- och marknadsdata enkelt.

Produkten är främst tänkt som ett verktyg för en administrativ roll som underhåller databaser eller är ansvarig för flera användare av exempelvis ListXpress och ListXpress Analys.

Läs mer om DBXpress...