ListXpress PlanogramAnalys

Utvärdera och analysera kedjornas planogram över tiden.
Verktyget skräddarsys helt efter sortiment och önskemål från kunden.
Man underhåller alla filer själv eller köper tjänsten.

Målet är att utvärdera kedjornas planogram över tiden.
Kedjornas planogram behöver byggas upp i eget planogramverktyg eller bara konverteras till Excel.
Man kan addera marknadsdata för att jämföra utfallen från planogrammen.

Alla analyser, inklusive marknadsdata, kan bygga på ert kategoriträd.

Exempel på analyser

  • Kategoriers och leverantörers andelar och utveckling i planogrammen

  • Sortimentets innehåll och utveckling i planogrammen

Analysen

Analys kan exempelvis göras av

  • Kategoriers andelar och utveckling i planogrammen

  • Leverantörers andelar och utveckling i planogrammen

  • Sortimentets innehåll och utveckling i planogrammen

  • Planogramvarianter och storlekar kedjorna tar fram

All analys görs i Excel

Indata

Indata hämtas från kedjornas planogramfiler och sedan hämtas kompletterande fakta från egna databaser.

  • Kedjornas planogram behöver byggas upp i eget planogramverktyg eller konverteras till Excel. Vid konvertering till Excel hämtas artikeltabellerna från planogramfilerna.

  • Planogramdata som exempelvis EAN, ansikten och utrymme sparas i en datatabell.

  • Man kan addera marknadsdata för att jämföra utfallen från planogrammen.

  • Analysen bygger på eget kategoriträd.

All analys görs i Excel

Tekniken

Vi bygger verktyget på 100% Excel. Därmed blir verktyget flexibelt och flyttbart. Det behövs ingen koppling till bakomliggande databaser.

PowerPivot är ett Excel-tillägg man kan använda för att utföra avancerade dataanalyser och skapa avancerade datamodeller. Med PowerPivot man sammanställa stora mängder data från olika källor, analysera information snabbt och enkelt dela kunskap.

PowerPivot är gratis för Excel 2010 och senare. Från Excel 2013 finns tillägget installerat i ProPlus versionerna. För Excel 2010 måste det laddas ner och installeras.

All data sparas i ListXpress PlanogramAnalys i kompakt form utan krav på tillgång till ursprunglig källdata.
Detta gör filen portabel.
ListXpress PlanogramAnalys

Exempel

Detta är några exempel på olika lösningar vi gjort till våra kunder. Samma lösning kan också finnas som olika kundanpassade varianter.