ListXpress Analys

Varje dag säljs dina varor i butik. All tillgänglig fakta finns i form av butiksdata.
Det betyder att svaren på dina frågor finns där. För att göra rätt analys måste du välja ut rätt fakta.
Butiksdatan är ofta ostrukturerad, men väldigt innehållsrik. Med ListXpress Analys får du struktur.

ListXpress Analys - verktyg för analys av POS-data

ListXpress Analys sammanställer och strukturerar all fakta så den blir användbar. För att du ska kunna använda den på ett enkelt och flexibelt sätt har vi valt ett verktyg du känner igen - Microsoft Excel.

Välj själv nivå på automatisering och öppna modeller. ListXpress Analys skräddarsys för respektive företag för att visa just det man vill se och analysera. Informationen kommer från moderprogrammet ListXpress.
Perfekt för säljare, butiksutvecklare, space managers och category managers.

Enkelheten i ListXpress Analys är svår att förklara - den måste ses

Unik

ListXpress Analys är både butiksunik och företagsunik på samma gång - butikens siffror sammanställda på ert vis.
Artiklar summeras till grupper

  • Gruppers, leverantörers och varumärkens prestation sammanställs

  • Jämförelse mellan perioder, exempelvis före och efter en ombyggnation eller annan förändring

Rätt analys

ListXpress Analys presenterar data så att du kan göra rätt analys. Genom att vi gör butiksdata användbar ger vi dig möjlighet att utveckla din försäljning – åt det håll du vill och för vem du vill!

Eget kategoriträd

Sammanställningarna bygger givetvis på ert kategoriträd vilket är en stor styrka.
Till ListXpress Analys kopplas en artikeldatabas som på artikelnivå innehåller de grupperingar ni vill ha.

Kategoriöversikter

Få en övergripande överblick fördelningen mellan huvudgrupper och undergrupper, de största leverantörerna eller varumärkena, lista med bästa artiklarna etc. - allt samlat på en bild.

Diagram

Gruppers andelar för olika perioder med möjlighet att borra sig neråt i trädet. Välj andelar eller reella värden. Välj om diagrammet ska visa antal sålda enheter, försäljningsvärde eller om möjligt marginal.

Med ett enkelt klicka tar du fram era egna andelar inom respektive grupp. Har du tillgång till Nielsendata kopplar vi denna till diagrammet.

Tabeller

Alla typer av tabeller som Rankinglistor, Topp/Botten tabeller och avvikelselistor mot ett satt sortiment.

Via enkla knapptryckningar kan man sortera och filtrera listorna, visa eller dölja kolumner eller bestämma vad rankingsiffrorna ska baseras på.

Översiktsritningar i ListXpress Space

Skapa en översiktsritning av en hel avdelning och koppla sedan försäljningsdata till denna och du kan analysera hur utrymme och prestation balanserar - eller inte?

Det är lika enkelt som det låter. Läs mer om modulen ListXpress Space