Varje dag säljs dina varor i butik. All tillgänglig fakta finns i form av butiksdata.

Det betyder att svaren på dina frågor finns där. För att göra rätt analys måste du välja ut rätt fakta.
Butiksdatan är ofta ostrukturerad, men väldigt innehållsrik. Med ListXpress får du struktur.

Vi kan POS-data

Vi gör butiksdata begriplig och därmed användbar

Att sammanställa försäljningsstatistik från butikernas kassasystem och sammanställa den på ett enkelt sätt är vårt specialistområde.

Nästan allt vi gör är mer eller mindre skräddarsydda lösningar till våra kunder. Grunden är dock det standardiserade programmet ListXpress som läser och hanterar dagligvarorkedjornas försäljningsrapporter

ListXpress

ListXpress är ett effektivt verktyg för hantering av POS-data

Med ListXpress hanterar man snabbt och enkelt elektroniska datalistor från butikernas kassasystem.

Olika typer av listor kan kombineras. ListXpress bearbetar all fakta och strukturerar den så den blir användbar.

ListXpress PlanogramAnalys

ListXpress PlanogramAnalys utvärderar kedjornas planogram över tiden.

Man kan addera marknadsdata för att jämföra utfallen från planogrammen.

Alla analyser, inkl marknadsdata, kan bygga på ert egna kategoriträd.