DBXpress

DBXpress gör underhåll av din artikeldatabas enkel.

DBXpress (DataBaseXpress) sparar tid och underlättar ditt arbete med artikeldatabaser. Med DBXpress blir kategoriseringsarbetet i artikeldatabaser för varuplaceringsprogrammen eller försäljnings- och marknadsdata enkelt.

Skapa och underhålla

På ett enkelt sätt kunna sköta kategoriseringsarbetet i artikeldatabaser för varuplaceringsprogrammen eller försäljnings- och marknadsdata.

Uppdatera med data från annan källa som Excel eller Accessdatabas. Välj på vilket sätt uppdateringen ska ske. Uppdatera din befintliga databas med den uppdaterade informationen eller exportera till en ny databas baserad på en mall-fil.

Slå ihop databaser

Slå ihop flera databaser med samma struktur men med olika innehåll till en ny master.
Främst kommer den vara avsedd att hantera artikeldatabaserna som fältpersonal använder tillsammans med ListXpress Analys.

Dra-och-släpp

En trädstruktur skapas automatiskt i programmets grupperingsfönster längst till vänster (se skärmklipp nedan). Detta är baserat på databasens struktur. 1-3 fält åt gången kan läggas upp som ett kategoriträd. Ändra och uppdatera artiklars kategorisering genom att dra och släppa på rätt kategori.

Man kan även skriva ändringarna direkt i datatabellen.

DBXpress gör underhållet av artikeldatabasen enkelt

En trädstruktur skapas automatiskt i programmets grupperingsfönster längst till vänster.

Ändra och uppdatera artiklars kategorisering genom att dra och släppa på rätt kategori.

Produkten är främst tänkt som ett verktyg för en administrativ roll som underhåller databaser eller är ansvarig för flera användare av exempelvis ListXpress och ListXpress Analys.