ListXpress Space

Analysera befintligt butiksutrymme eller kom med ett förslag

ListXpress Space är ett stratogramverktyg i Microsoft Excel för att analysera butikens varuplacering och utrymme för er kategori. Den samkör butikens försäljningsdata med utrymmet i hyllan, kyldisken eller frysdisken.

ListXpress Space kan användas fristående eller som en modul i ListXpress Analys. Det skräddarsys efter er varugrupp och de kategorier ni vill presentera och följa upp.

Vi rekommenderar att den används tillsammans med ListXpress. Eftersom POS-data inte innehåller någon kategorisering måste den adderas.

Stratogram = Övergripande riktlinjer för varuplacering på kategorinivå


Startbilden i ListXpress Space. Välj vilket mått som ska användas och vilka utrymmesritningar det ska jämföras mot.

Indata

ListXpress Space bygger på POS-data där en kategorisering är adderad, alternativ adderas i realtid från en tabell.
Utrymmesfakta bygger manuell markering av aktuella varugrupper/kategorier i inredningen.

Inredning kan ritas på arbetsytan eller kopieras från ett inredningsbibliotek.

Rita ursprung eller förslag

Det finns två arbetsytor - en yta för ursprunget och en yta för ett förslag. Dessakan jämföras i diagrammet.

Ritverktyget i ListXpress Space. Markera utrymmet i avdelningen och klicka på den varugrupp/kategori som är eller ska placeras där.
Diagrammet uppdateras direkt så du kan se förhållandet med det statistikmått du valt och allokerat utrymme.
Varugrupper/kategorier som ännu inte allokerats markeras med en röd punkt.