Använda och underhålla ListXpress Analys

Nedanför finns några snabba tips om funktioner i ListXpress som rör användning av underhåll av ListXpress Analys. En del avsnitt kan du klicka dig vidare för mer detaljerade instruktioner.  

Analysfil är blockerad                                                                  Klicka för att expandera

Microsoft ökar skyddet mot virus vilket påverkar analysfiler i ListXpress Analys som du får via mail eller nedladdningar, dvs inte är skapade på din dator.
Office använder information om säkerhetszoner från Windows till att avgöra om makron ska blockeras. Om dokumentet till exempel kommer från en plats som Windows anser vara i internetzonen inaktiveras makron i dokumentet och du ser följande meddelande med röd bakgrund:

Om du vill aktivera makron måste du ha sparat filen som du vill avblockera till en lokal hårddisk eller OneDrive.

Uppdatera ListXpress Analys

ListXpress Analys är det Excelverktyg du använder för att analysera dina butiksdata.
Det kommer då och då ändringar i den mall där du sparar dina butikslistor och gör dina analyser. Lägger vi till nya funktioner vill man även ta del av nyutvecklingen i befintliga analysfiler.
ListXpress erbjuder dig en funktion som uppdaterar dina befintliga analysfiler till den nya mallen.

Starta ListXpress. Välj Funktionen Hantera och knappen Uppdatera butiksanalyser. Du ska nu markera samtliga analysfiler du vill ha uppdaterade. Se en kort video hur du uppdaterar befintliga analyser.

Funktionen finns även beskriven i handledningen till ListXpress Analys.

EAN-Alias

En produkt byter EAN-nummer. Under en övergångsperiod, som kan vara drygt ett år, finns samma produkt med två olika EAN-nummer i butikslistorna och visas på två rader i ListXpress och ListXpress Analys. Man vill styra över det äldre EAN-numret till det nya och summera försäljningsvärdena. Då är EAN Alias är en bra funktion.

Oregelbundna fel när du läser in listor, exporterar eller skriver till PowerPoint - konflikt med OneDrive

Fel kan uppstå oregelbundet när du läser in butikslistor, exporterar till ListXpress Analys eller skriver data till en PowerPoint presentation. I de flesta fallen kan felet härledas till en konflikt med OneDrive. Enklaste sättet är att tillfälligt pausa synkroniseringen av OneDrive. Gör så här...