Allmän support

Nedanför finns några snabba tips om allmänna funktioner i ListXpress. En del avsnitt kan du klicka dig vidare för mer detaljerade instruktioner.

Filer är blockerade                                                                  Klicka för att expandera

Microsoft ökar skyddet mot virus vilket påverkar supportfiler och analysfiler i ListXpress Analys som du får via mail eller nedladdningar, dvs inte är skapade på din dator.
Man använder information om säkerhetszoner från Windows till att avgöra om skript och makron ska blockeras. Om dokumentet till exempel kommer från en plats som Windows anser vara i internetzonen inaktiveras makron i dokumentet och du ser följande meddelande med röd bakgrund:

Om du vill aktivera makron måste du ha sparat filen som du vill avblockera till en lokal hårddisk eller OneDrive.

Felmeddelande när du lämnar Datumkontroll

Felet kan härledas till en konflikt med OneDrive. OneDrive börjar synka filen efter att den öppnats för att läsa datum och när du väljer att gå vidare har OneDrive blockat filen. Pausa OneDrive en stund och prova igen. Gör så här...


Versionsnummer på startbilden

När du startar ListXpress finns en versionsinfo under loggan (markerad med röd ram). Den berättar för dig vilken som är den senaste versionen av ListXpress Analys (analysverktyget i Excel) som är tillgänglig. Informationen tillkom efter önskemål från flera användare.


När du öppnar en analysfil i ListXpress Analys finns ett versionsnummer. Är det inte samma som du ser här behöver filen uppdateras för att få de senaste funktionerna.
Starta ListXpress. Välj knapparna Hantera och Uppdatera butiksanalyser. Du ska nu markera samtliga analysfiler du vill ha uppdaterade.
Se en kort video hur du uppdaterar befintliga analyser >>>


Två kalenderverktyg som underlättar

Lär dig mer om två kalenderverktyg som finns i ListXpress. De underlättar din planering inför uttag av butikslistor.
Du hittar dem under Visa & Planera.

Se en film här...
Läs om att planera ditt uttag av butikslistor...

Oregelbundna fel när du läser in listor, exporterar eller skriver till PowerPoint - konflikt med OneDrive

Fel kan uppstå oregelbundet när du läser in butikslistor, exporterar till ListXpress Analys eller skriver data till en PowerPoint presentation. I de flesta fallen kan felet härledas till en konflikt med OneDrive. Enklaste sättet är att tillfälligt pausa synkroniseringen av OneDrive. Gör så här...

ListXpress - Uppdatera källfiler fungerar inte

Lösning  1
Du som ansluter till företaget via VPN kan råka ut för att Windows inte aktiverar nätverksenheterna automatiskt. Du får då ett fel när du kör Uppdatera källfiler. Säkerställ att du har en aktiv uppkoppling genom att i Windows filhanterare klicka på nätverksenheten så att filer visas.
Prova att uppdatera källfilerna igen.

Läs en mer detaljerad beskrivning... 

Licensproblem - ListXpress startar i demoläge

Scenario 1 - Du får ett meddelande att licensen gått ut. 

En ny licens finns på företagets server och du får en ny när du uppdaterar källfilerna. Om du är singelanvändare och inte en del av en organisation så kontakta oss.


Scenario 2 - Demoläge står med röd text på startbilden 

Du måste hämta en aktuell licens finns på företagets server. Den får du när du uppdaterar källfilerna.