Steg 1 - Läsa in listor

Nedanför finns några snabba tips om funktioner i ListXpress som rör inläsning av butikslistor. En del avsnitt kan du klicka dig vidare för mer detaljerade instruktioner.

Pausa OneDrive

Fel kan uppstå oregelbundet när du läser in butikslistor, exporterar till ListXpress Analys eller skriver data till en PowerPoint presentation. I de flesta fallen kan felet härledas till en konflikt med OneDrive. Enklaste sättet är att tillfälligt pausa synkroniseringen av OneDrive. Gör så här...

Felmeddelande när du lämnar Datumkontroll

Felet kan härledas till en konflikt med OneDrive. OneDrive börjar synka filen efter att den öppnats för att läsa datum och när du väljer att gå vidare har OneDrive blockat filen. Pausa OneDrive en stund och prova igen.

ListXpress skolan: Läsa in en butikslista

Vi tagit fram en övergripande handledning och instruktionsvideo som förklarar de flesta funktionerna som gäller inläsning av butikslistor - Steg 1 av 4 under knappen Läs in butikslista.

Planera ditt uttag av listor

Det är viktigt att du i förväg planerar hämtningen av listor i butikerna så att du vet vilken eller vilka perioder och vilken lista du ska be butiken om. Det är också viktigt att planera när du kan hämta ut statistik när det gäller backdata.

Uppläggningsdatum & Datumkontrollen

Beräkningen av siffrorna för medelveckan blir fel om uppläggningsdatumet i Artikelanalysen inte är korrekt.
ListXpress ger dig möjligheten att fånga upp artiklar som har ett uppläggningsdatum sent i perioden.

Egendefinierad lista

Man kan stöta på butiksrapporter som kommer från andra kassasystem eller backoffice system och därmed har annat utseende. Dessa rapporter måste manuellt definieras för ListXpress så programmet vet var datafälten finns.

Två perioder i Store Office Försäljningsrapport

Store Office Försäljningsrapport innehåller två perioder och vid inläsningen kan man välja att läsa in Vald period (den han huvudsakligen vill titta på) och Jämförelseperiod (lika lång period bakåt i tiden).

Samköra listor

Store Office Artikelanalys och Store Office Artikelstatistik är två listor du kan ta från kassasystemet. Artikelanalysen innehåller produktens uppläggningsdatum. Artikelstatistiken saknar uppläggningsdatumet men innehåller istället information om respektive artikels kampanj- och ordinarie försäljning. Det är inte bara antalet sålda, utan även försäljningsvärdet och marginalen som kan utläsas.

EAN-Alias

En produkt byter EAN-nummer. Under en övergångsperiod, som kan vara drygt ett år, finns samma produkt med två olika EAN-nummer i butikslistorna och visas på två rader i ListXpress och ListXpress Analys. Man vill styra över det äldre EAN-numret till det nya och summera försäljningsvärdena. Då är EAN Alias är en bra funktion.

Flytta filer på USB-minne till datorn automatiskt

När du läser in en butikslista från ett USB-minne flyttas filen till mappen ListXpress\Butikslistor.
Grunden är att hålla USB-minnet rent från äldre listor. Att ha äldre butikslistor på USB-minnen är en integritetsrisk.

Ställ in hur du vill ha det.